zakreślić

Wyszukiwania podobne do zakreślić: skreślić
Przekłady

zakreślić

circle (zakrɛɕliʨ)
czasownik przechodni perfektywny
1. zaznaczyć zakreślić odpowiednią rubrykę
2. narysować okrąg zakreślić łuk