zakwalifikować się

Przekłady

zakwalifikować się

(zakfalifikɔvaʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny perfektywny
mieć prawo do uczestniczenia w zawodach Zakwalifikował się do finału.