zależnie

Przekłady

zależnie

(zalɛʒɲɛ)
przysłówek
w zależności od zależnie od warunków