zależny

Przekłady

zależny

dependentdipendente (zalɛʒnɨ)
przymiotnik
1. określony przez coś To jest zależne od okoliczności.
2. będący pod czyjąś władzą Jest jeszcze zależny od rodziców.