zalegać

Przekłady

zalegać

backlog (zalɛgaʨ)
czasownik nieprzechodni
spóźniać się z czymś zalegać z czynszem Zalegam z robotą.