zależnie

(skierowano z zaleznie)
Przekłady

zależnie

(zalɛʒɲɛ)
przysłówek
w zależności od zależnie od warunków