zaliczka

Przekłady

zaliczka

авансaccontovoraus사전ล่วงหน้าadvancezálohaמראשavanceпредварително (zaliʧka)
rzeczownik żeński
część kwota płacona z góry wpłacić zaliczkę