zaludnienie

Przekłady

zaludnienie

السكانπληθυσμού人口인구人口populaçãoнаселенияbevolkingpopulationpopolazione人口poblaciónBevölkerungהאוכלוסייהbefolkning (zaludɲɛɲɛ)
rzeczownik nijaki
ogół ludzi, populacja
liczba ludności na danym obszarze