załzawiony

(skierowano z zalzawiony)
Przekłady

załzawiony

załzawionyzałzawionyzałzawionyzałzawionyzałzawiony (zawzavjɔnɨ)
przymiotnik
literacki pełen łez mieć załzawione oczy załzawiona twarz