zanalizować

Przekłady

zanalizować

anatomizeanalizzare分析analyzovatanalyseraวิเคราะห์analisaranalysierenанализировать分析analysereتحليلanalizar분석analyserenanalysoida (zanalizɔvaʨ)
czasownik przechodni perfektywny
rozpatrzyć zanalizować sytuację