zapodziać się

Przekłady

zapodziać się

(zapɔʥaʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny perfektywny
znany zginąć Okulary gdzieś mi się zapodziały.