zapodziać

(skierowano z zapodziac)
Przekłady

zapodziać

(zapɔʥaʨ)
czasownik przechodni perfektywny
znany zgubić Zapodziałem gdzieś klucze.