zapytać się

Przekłady

zapytać się

(zapɨtaʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny perfektywny
zadać pytanie, zapytać Zapytaj się o godzinę.