zarazić

Przekłady

zarazić

aanstekeninfettareinfectar감염infizierenзарази感染感染μολύνουνinfectarinficereinfectتصيبзаразить (zaraʑiʨ)
czasownik przechodni perfektywny
zakazić zarazić kogoś grypą