zaręczyć się

(skierowano z zareczyc sie)
Przekłady

zaręczyć się

(zarɛnʧɨʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny perfektywny
przyrzec sobie wzajemnie małżeństwo Zaręczyli się w czerwcu.