zarzut

Przekłady

zarzut

Einwandreproach, allegation, objection (zaʒut)
rzeczownik męski
pretensja, oskarżenie robić komuś zarzuty
bez zastrzeżeń zachowywać się bez zarzutu