zasłużyć się

Przekłady

zasłużyć się

(zaswuʒɨʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny
zdobyć uznanie zasłużyć się ojczyźnie