zasługa

Przekłady

zasługa

merecimento (zaswuga)
rzeczownik żeński
wartościowy efekt działania za zasługi... To moja zasługa, że...