zasadzić

Przekłady

zasadzić

(zasaʥiʨ)
czasownik przechodni perfektywny
umieścić roślinę w ziemi zasadzić drzewo