zasiać

(skierowano z zasiac)
Przekłady

zasiać

säen (zaɕaʨ)
vb perf
1. rzucić nasiona w ziemię zasiać zboże
2. przenośny spowodować coś zasiać niezgodę