zasilić

(skierowano z zasilic)
Przekłady

zasilić

fundoFondsקרןFondФондfonds基金FondFond基金صندوقfondoταμείοфонд펀드Fundfondo (zaɕiliʨ)
czasownik przechodni perfektywny
zaopatrzyć w coś, dostarczyć czegoś zasilić w wodę zasilić przedsiębiorstwo