zasłużony

(skierowano z zasluzony)
Przekłady

zasłużony

(zaswuʒɔnɨ)
przymiotnik
1. należący się komuś, uzasadniony zasłużony wypoczynek
2. wybitny zasłużony uczony