zaszczycić

Przekłady

zaszczycić

vouchsafe (zaʃʧɨʨiʨ)
czasownik przechodni perfektywny
sprawić zaszczyt zaszczycić kogoś swoją obecnością