zaszczycić

(skierowano z zaszczycic)
Przekłady

zaszczycić

vouchsafe (zaʃʧɨʨiʨ)
czasownik przechodni perfektywny
sprawić zaszczyt zaszczycić kogoś swoją obecnością