zatrudniać się

Przekłady

zatrudniać się

(zatrudɲaʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny
zajmować się czymś Czym on się zatrudnia?