zatruć

(skierowano z zatruwać)
Przekłady

zatruć

venenoδηλητήριο毒藥отроваgiftvelenopoisonPoison毒药רעלالسمядพิษJedveneno (zatruʨ)
czasownik przechodni perfektywny
uczynić coś trującym, zanieczyścić zatruć wodę związkami chemicznymi
przenośny zniszczyć