zauważyć

(skierowano z zauwazac)
Przekłady

zauważyć

(zauvaʒɨʨ)
czasownik przechodni perfektywny

zauważać

apercevoir, observer, remarquernotice, observeيُلَاحِظُpozorovat, všimnout sibemærke, observerebemerken, beobachtenπαρατηρώnotar, observar, señalóhuomata, tarkkaillaprimijetiti, promatratinotare, osservare気づく, 観察する관찰하다, 알아차리다merken, observerenbemerke, observerenotar, observarзаметить, наблюдатьlägga märke till, observeraสังเกตfarkına varmak, gözlemlemekchú ý, quan sát注意到, 观察注意到 (zauvaʒaʨ)
czasownik przechodni
1. dostrzec dostrzegać Niczego nie zauważyłeś? Zauważyłem, że masz nowe okulary.
2. zrobić robić jakąś uwagę Pozwolę sobie zauważyć, że jest już bardzo późno.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.