zawadzić

Przekłady

zawadzić

zawadzićzawadzićzawadzićzawadzićzawadzić (zavaʥiʨ)
czasownik nieprzechodni perfektywny
potrącić, zaczepić zawadzić o krzesło