zawadzić

(skierowano z zawadzic)
Przekłady

zawadzić

zawadzićzawadzićzawadzićzawadzićzawadzić (zavaʥiʨ)
czasownik nieprzechodni perfektywny
potrącić, zaczepić zawadzić o krzesło