zawieźć

Przekłady

zawieźć

(zavjɛɕʨ)
czasownik przechodni perfektywny
dostarczyć wioząc zawieźć dzieci do szkoły