zaznajomić

(skierowano z zaznajomic)
Przekłady

zaznajomić

(zaznajɔmiʨ)
czasownik przechodni perfektywny
zapoznać kogoś z czymś