zbliżony

Przekłady

zbliżony

approximate (zbliʒɔnɨ)
przymiotnik
podobny, zbieżny Mam sweter zbliżony do twojego.