zbliżony

(skierowano z zblizony)
Przekłady

zbliżony

approximate (zbliʒɔnɨ)
przymiotnik
podobny, zbieżny Mam sweter zbliżony do twojego.