zdać

(skierowano z zdac)
Przekłady

zdać

Passpasarتمريرpass渡すpass (zdaʨ)
czasownik przechodni perfektywny
1. przekazać, oddać
przedstawić stan czegoś
2. złożyć egzamin zdać egzamin Nie zdałem.