zdanie

Przekłady

zdanie

Satz, Meinungsentence, phrasephraseجُمْلَةvětasætningπρότασηoración, fraselauserečenicafrase문장zinsetningfraseпредложениеmeningประโยคcümlecâu句子изречениеמשפט (zdaɲɛ)
rzeczownik nijaki
1. sąd, opinia mieć własne zdanie w jakiejś sprawie
według mnie
opinie są niezgodne
2. gramatyka zespół wyrazów zdanie pojedyncze zdanie złożone