zemścić się

Przekłady

zemścić się

(zɛmɕʨiʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny perfektywny
dokonać zemsty zemścić się na kimś