zestarzeć się

Przekłady

zestarzeć się

(zɛstaʒɛʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny perfektywny
1. stać się starym Twój brat bardzo się zestarzał.
2. stracić na aktualności Ten film się zestarzał.