zgłosić

Przekłady

zgłosić

报告informeraporttiBerichtreport報告έκθεσηrapportrapportrelatórioتقريرレポートдокладรายงานrelazioneдоклад (zgwɔɕiʨ)
czasownik przechodni perfektywny
wystąpić z czymś, przedstawić coś zgłosić projekt zgłosić swoją kandydaturę zgłosić zastrzeżenia zgłosić kradzież