zgłosić

Przekłady

zgłosić

reportinformeBerichtrelazioneдокладrelatórioتقريرέκθεσηдоклад报告報告rapportraporttiレポートrapportรายงาน (zgwɔɕiʨ)
czasownik przechodni perfektywny
wystąpić z czymś, przedstawić coś zgłosić projekt zgłosić swoją kandydaturę zgłosić zastrzeżenia zgłosić kradzież
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.