zgoda

Przekłady

zgoda

Eintracht, Zustimmung, Abmachung, Übereinstimmungσύμφωνοι, ομοφωνία, συμφωνίαconcurrence, accordance, acquiescence, keeping, consensus, dealconsenso, approvazione, accordoإِجْماع, صَفْقَةkonsenzus, obchodaftale, enighedconsenso, trato, consentimientosopimus, yksimielisyysaccord, consensusdogovor, suglasnostコンセンサス, 取引거래, 일치consensus, dealenighet, handelacordo, unanimidade, consentimentoединодушие, уговорaffärsuppgörelse, samstämmighetความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่, ทำความตกลงanlaşma, oy birliğisự đồng thuận, sự thỏa thuận交易, 共识, 同意הסכמה同意съгласие (zgɔda)
rzeczownik żeński
1. stan bez konfliktów, harmonai żyć z kimś w zgodzie
nie mieć wyrzutów sumienia
2. zezwolenie, aprobata wyrazić na coś zgodę bez zgody rodziców