zjawisko

Przekłady

zjawisko

phenomenonfenómenofenomen현상fenomeno現象現象fænomenφαινόμενοPhänomen现象ปรากฏการณ์явление (zjaviskɔ)
rzeczownik nijaki
fakt, fenomen zjawiska natury To rzadkie zjawisko w tym regionie.