zlecić

(skierowano z zlecać)
Przekłady

zlecić

(zlɛʨiʨ)
czasownik przechodni perfektywny

zlecać

haveישhabenมีterиметьhebben (zlɛʦaʨ)
czasownik przechodni
oficjalny kazać komuś coś zrobić Dyrektor zlecił mi napisanie sprawozdania z zebrania.