zmieścić się

(skierowano z zmiescic sie)
Przekłady

zmieścić się

(zmjɛɕʨiʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny perfektywny
znaleźć dosyć miejsca Nie wiem, czy wszyscy się zmieścimy w tym samochodzie.