znaczyć

Przekłady

znaczyć

bedeutenmeansignifier, vouloir diresignificareيعنيkeskiarvo (znaʧɨʨ)
czasownik przechodni
1. oznaczać Co to znaczy? Czy to znaczy, że mogę przyjść?
czyli Za tydzień, to znaczy w przyszły czwartek.
2. mieć znaczenie Dla mnie ta praca wiele znaczy.