znajomości

Przekłady

znajomości

kennis지식conocimientoconhecimento知识знания知識conoscenzaידעwissenknowledgekunskap知識γνώση (znajɔmɔɕʨi)
rzeczownik liczba mnoga
znany wpływy, układy
znać wpływowe osoby On ma znajomości w ministerstwie.