znajomość

(skierowano z znajomosc)
Przekłady

znajomość

acquaintance, knowledgekenniswissen知識знания지식知识ידעγνώσηconoscenzaconhecimentokunskap知識conocimiento (znajɔmɔɕʨ)
rzeczownik żeński
1. wiedza, biegłość dobra znajomość języków obcych
2. stosunki towarzyskie nawiązać z kimś znajomość odnowić z kimś znajomość
znany dzięki poparciu wpływowych osób Dostał tę pracę po znajomości.