znakomity

Przekłady

znakomity

éminentnotable, noted (znakɔmitɨ)
przymiotnik
1. wybitny znakomita aktorka
2. doskonały, bardzo dobrej jakości znakomite wino