zniechęcić się

Przekłady

zniechęcić się

(zɲɛxɛɲʨiʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny perfektywny
stracić zapał Szybko się zniechęciłeś.