zniechęcić się

(skierowano z zniechecic sie)
Przekłady

zniechęcić się

(zɲɛxɛɲʨiʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny perfektywny
stracić zapał Szybko się zniechęciłeś.