zwyczajny

Przekłady

zwyczajny

run-of-the-milladocenado (zvɨʧajnɨ)
przymiotnik
normalny, zwykły zwyczajny dzień