zwyczcajny

Przekłady

zwyczcajny

ordinary

zwyczcajny

ordinario